Advies & Projectleiding

Fit en bevlogen = onderwijskwaliteit

Aanleiding

 • De uitkomsten van uw 2-jaarlijkse meting ‘werkbeleving’ of ‘medewerker tevredenheid’ geven aan welke taakeisen als belastend worden ervaren en welke hulpbronnen medewerkers als onvoldoende ervaren. U wilt een effectieve aanpak ontwikkelen.
 • U maakt zich zorgen over de verzuimfrequentie of de competentie van een deel van uw personeel 
 • De uitwerking van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en/of uw taakbeleid leidt tot nu toe niet tot een verbetering van onderwijskwaliteit
 • U wilt uw personeel in elke leeftijdscategorie (mentaal) vitaal houden
 • U vindt uw verzuimbeleid tot nu toe te reactief en te weinig preventief of pro-actief
 • U laat elk jaar/elke 2 jaar een meting ‘werkbeleving’ of ‘medewerker tevredenheid’ doen, maar dan? U wilt dat de uitkomsten werkelijk tot een verbeteraanpak leiden
 • U wilt investeren in de kwaliteit van onderwijs, anders dan door op rendement te sturen.

Doel

 • Meer bevlogenheid (vitaliteit, werkplezier en betrokkenheid) en tevredenheid
 • Verbetering kwaliteit van onderwijs
 • Lager verzuimpercentage, minder verzuim- en vervangingskosten

Wat

Enkele voorbeelden (van de start) van (een) project(en):

 • Gezondheidscheck en balansgesprekken met individuele docenten en onderwijsondersteunend personeel
 • Workshops ‘vòòr de bel gaat’: verbeter het onderwijs en begin bij de aandacht voor de docent
  • ‘Waardevolle gesprekken’: de teamleider als energiebron (workshops voor teamleiders en workshops voor docenten)
  • Workshop ‘In balans’: de docent zelf als energiebron
  • ‘Jobcraften’, lessen en taken in balans: energie bevorderend taakbeleid (workshops voor teams en workshops voor schoolleiding)
 • Werkconferentie ‘vòòr de bel gaat’: ontwikkelen van een aanpak voor duurzame inzetbaarheid passend bij de vraagstukken van de school
 • Spreekuur Welzijn: even ‘sparren’, een onafhankelijk advies halen, een paar gesprekken voeren met een extern adviseur, waardoor je mentaal gezond blijft, jezelf in balans weet te houden, stoom kunt afblazen….

Prijs

ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid mogelijk (oktober 2016)
€100,– per gewerkt uur.
Kosten zijn exclusief BTW