Werkstresspreventie: laagdrempelig advies in de school

Stress ontstaat niet zozeer omdat de werkende niet kan voldoen aan de gestelde eisen, als wel omdat het werk niet voorziet in de behoeftes van de werkendeProf. Dr. A.W.K. Gaillard

Disbalans

Bij mijn ontmoetingen met onderwijsmensen is disbalans vaak het thema dat naar voren komt, juist ook bij die onderwijsmensen die zeer betrokken en bevlogen zijn. Niet verwonderlijk gezien de eisen die in deze tijd aan het onderwijs gesteld worden.

Het proces van disbalans heeft meestal al een lange voorgeschiedenis als mijn deskundige hulp wordt ingeschakeld. Ik vind dat zo zonde van de verloren onderwijskracht.

Preventie

Natuurlijk kan ik mensen weer in balans brengen in herstel- en re-integratietrajecten, zoals ik al jaren met veel succes doe. Maar zou het niet geweldig zijn als mensen niet hoeven uit te vallen omdat er regelmatig en consequent professionele aandacht is voor de psychische gezondheid van de onderwijsprofessional.

Scholen die een eigen deskundige op het gebied van arbeid en psychische gezondheid aan zich verbonden hebben, blijken een succesvol instrument in huis te hebben voor het terugdringen van het ziekteverzuimpercentage.

U begrijpt het al: ik wil graag deze deskundige zijn voor scholen in Noord-Nederland. U hoeft mij niet in dienst te nemen. U kunt een flexibel contract met mij afsluiten afgestemd op het aantal personeelsleden en het aantal locaties en de frequentie van gewenste aanwezigheid.

Gericht op het gezond houden van gezonde en gewaardeerde medewerkers. Laagdrempelig, omdat het vanzelfsprekend wordt om over je zelf in verhouding met het werk te praten.

Zodat het vanzelfsprekend wordt dat ieder personeelslid zich zijn verantwoordelijkheid realiseert in het zichzelf in balans houden en inzetbaar te blijven.

Een loopbaan lang in balans

Elke fase van de loopbaan heeft zijn eigen balansvraagstukken, waardoor het werk in die fase extra veel van iemand kan vragen. We hebben, met het gegeven van de vergrijzing, alle middelen nodig om de inzetbaarheid van onderwijsmensen zo optimaal mogelijk te houden tot op hoge leeftijd. Elke docent die daardoor fluitend zijn loopbaan blijft uitoefenen in het onderwijs hebben we hard nodig.

Voordelen van een stressmanagementdeskundige (MHD), verbonden aan de school. 

 • Normaliseert werkbelasting
 • Oplossingsgericht
 • Snelle interventies: binnen een week een gesprek
 • Inzicht in de psycho-sociale behoeften van mensen op het werk
 • Gerichte adviezen voor leidinggevenden om hulpbronnen te versterken

Hoe ziet de dienstverlening er uit

U bepaalt samen met mij de vorm

Mogelijke vormen:

 • Strippenkaarten voor eenmalige gesprekken voor ieder personeelslid
 • Op eigen verzoek of op indicatie van de leidinggevende een korte serie van maximaal 5 gesprekken aan de hand van het 5-gesprekkenmodel, gericht op het oplossen van een overzichtelijke balansvraag
 • Een wat langer coachingstraject van maximaal 10 gesprekken bij een complexer balansvraagstuk
 • Samenstellen van groepen die een paar keer per jaar aan hun balans werken door reflectie op en training in stress-, time- en zelfmanagementvaardigheden
 • Voorleggen van casuïstiek voor een deskundig advies voor eigen aanpak dan wel verwijzing
 • Inventariserende groepsgesprekken, die de stressfactoren en oplossingen in kaart brengen
 • Begeleiden van een werkdrukanalyse met de Werkdrukwegwijzer van TNO
 • Spreekuur psycho-sociale gezondheid
 • Workshops stressmanagement

Wilt u nog verder overtuigd worden?

 • Een eenvoudige rekensom:

Hoeveel kost 1 % ziekteverzuim u per jaar? Bij 300 werknemers op HBO-WO-niveau is dat €100.000 volgens risicomanagementberekeningen). Als ik 1 dagdeel per week gedurende een schooljaar verbonden ben aan de school, kost dat u op jaarbasis €16.000

De praktijk wijst uit dat actieve vormen van preventie op psycho-sociaal gebied het ziekteverzuimpercentage met minimaal 1 % laat dalen!

 • U heeft bovendien invulling gegeven aan de verplichting voor een preventiemedewerker op psychisch gebied in het kader van arbobeleid.
 • Onderzoeken op het gebied van stress, bevlogenheid en re-integratie bevestigen het belang van pro-actief en preventief handelen. Als er al een chronische stresspatroon is ontstaan kunnen nieuwe vaardigheden nauwelijks opgenomen worden (Bakker, Blonk, Gaillard, Seligman, van Swinnen).