Loopbaancoaching

Werken vanuit je wensen en talenten

Voor wie

Zolang je werk leuk is en goed gaat, sta je er meestal nauwelijks bij stil.

Iets heeft je echter uit je evenwicht gebracht en je herkent read more here writing letters in script he said je in één of meerdere van onderstaande vragen of gedachten.

 • Wil ik dit werk mijn hele leven blijven doen?
 • Wat wil ik zelf eigenlijk?
 • Ik denk dat ik meer kan, maar is dat ook zo en hoe kan ik dat laten zien?
 • Ik wil graag een nieuwe stap zetten, maar sollicitaties leveren tot nu toe niets op.
 • De situatie op mijn werk en/of de veranderingen in mijn functie of bij mijn werkgever bevallen me niet. Wat kan ik doen om mijn werk weer leuk te maken?

Het is niet meer vanzelfsprekend in de huidige loopbanen dat je werk je leven lang vanzelf blijft ‘passen’. Van buitenaf of van binnenuit kan de behoefte ontstaan te willen bezinnen op je werk en/of een verandering aan te willen brengen in je werk.

Soms is het moeilijk de vinger op de juiste plek te leggen en kan een loopbaancoach je helpen zicht te krijgen op waar de schoen wringt en hoe je zelf meer grip kan krijgen op het vormgeven van je eigen loopbaan.

 Doel

Loopbaancoaching is er op gericht zicht te krijgen op:

 • Wat je te bieden hebt in werk op basis van je kwaliteiten, werkstijl en vaardigheden.
 • Wat jou ‘drijft’: wat jij waardevol werk vindt, waar je hart naar uitgaat, waardoor jij gemotiveerd raakt.
 • Concrete mogelijkheden die jij hebt met jouw check my reference thornton wilder writing see here wensen en kwaliteiten in andere functies, bij andere werkgevers en eventueel andere werkgebieden. Inzicht in wat elders de eisen, normen, waarden en cultuur is.
 • Welke nieuwe keuzes daadwerkelijk te realiseren zijn en welke consequenties deze keuzes hebben.
 • Welke acties je moet nemen en hoe je ze moet nemen om te bereiken wat je wilt.
 • Het ontwikkelen van een eigen, bij je zelf passende, en effectieve stijl om een nieuwe functie of baan te verwerven.

Resultaat

 • Meer inzicht in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt
 • Meer regie over je eigen ontwikkeling en je eigen loopbaan
 • Meer inzicht in keuzemogelijkheden en consequenties
 • Leren realiseren van loopbaanstappen

Het programma

In een intakegesprek onderzoeken we welke vragen en wensen je hebt ten aanzien van je loopbaan. Op basis hiervan bepaal je wat jouw doelen zijn voor het loopbaantraject en bepalen we de inhoud en de duur van het traject.

We bepalen welke loopbaancompetenties voor jou van belang zijn en welke je in het traject wilt ontwikkelen. In het algemeen zijn er vijf loopbaancompetenties te onderscheiden:

 1. Motievenreflectie
  bewust worden van wat jij wilt als werkende, wat jou zin, plezier en voldoening geeft.
 2. Kwaliteitenreflectie
  Een completer beeld en zelfbeeld krijgen van je competenties, eigenschappen en beperkingen. Inzicht krijgen in wat je hiermee kunt in je loopbaan.
 3. Werkexploratie
  Leren onderzoeken waar jij met jouw mogelijkheden kans maakt. Onderzoeken waar werk is dat aansluit bij je kwaliteiten en motieven.
 4. Loopbaansturing
  Je eigen loopbaan zelf leren plannen en beïnvloeden door zelf actief te leren en acties te ondernemen. Natuurlijk weer vanuit je eigen kwaliteiten en motieven.
 5. Netwerken en solliciteren
  Dusdanig leren jezelf te presenteren op de arbeidsmarkt dat je zichtbaar wordt in wat jij te bieden hebt. Dusdanig contacten leren leggen dat je hiermee op de juiste vacatures stuit en effectief een nieuwe baan kunt verwerven.

Werkwijze

De lengte van een loopbaantraject is afhankelijk van de doelstelling en het programma van het traject. Indicatie voor de fasen in een traject met de duur van het traject:

 • kwaliteiten en motievenreflectie: 4 tot 6 gesprekken; periode ± 3 maanden
 • werkexploratie en loopbaansturing:  4 tot 6 gesprekken; periode 3 à 4 maanden
 • solliciteren en netwerken: ± 8 gesprekken; periode gemiddeld 5 maanden

Een gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur.

Een loopbaancoachingstraject en een loopbaancoachingsgesprek bestaan uit een vijftal fasen:

 1. doelen stellen: wat wil je veranderen, leren, bereiken
 2. inzicht en bewustwording: hoe doe je het nu en wat houdt je tegen
 3. opties: wat kun je doen om je doelen te bereiken
 4. stappen zetten: wat ga je oefenen, doen en ervaren in de praktijk
 5. evaluatie en evt. nieuwe doelen (opnieuw naar 1.)

Er wordt naast de coachingsgesprekken gebruik gemaakt van diverse opdrachten, zelfanalyse- en zelfmanagementinstrumenten, theorie en reflectieverslagen.

Prijs

€ 110,– per uur, excl. BTW
Een oriënterend gesprek is gratis