Re-integratie bij burn-out

Met nieuwe zin duurzaam aan het werk

Voor wie

Ben je niet aan het werk als gevolg van langdurige stressklachten, overspannenheid of burnout? Heeft je uitval te maken met werkgerelateerde psychische klachten en wil je op een goede manier weer aan het werk? Zoek je begeleiding bij het realiseren van een duurzame herintrede in het werk?

KlasseWerk is gespecialiseerd in de re-integratie van werknemers die uitgevallen zijn als gevolg van stress en burn-out.

Doel

Bij het bepalen van het doel is van belang of je op dit moment nog in dienst bent of dat je in een uitkeringssituatie zit. In alle gevallen zal in het eerste deel van het traject onderzocht worden of het wenselijk en mogelijk is terug te keren in de oude functie en, indien aan de orde, bij de huidige werkgever of dat het beter is naar een nieuwe functie of werkgever op zoek te gaan. Doel is in elk geval: duurzame reïntegratie, afgestemd op jouw mogelijkheden.

Resultaat

 • Re-integratie op je eigen werkplek bij je eigen werkgever òf
 • Re-integratie op een andere werkplek bij je huidige werkgever òf
 • Re-integratie bij een nieuwe werkgever

Visie

In de meeste gevallen is het heel goed mogelijk gezond weer aan het werk te gaan, omdat de klachten een rechtstreeks gevolg zijn van het werk en hoe jij daar mee om weet te gaan. Je bent uitgevallen als gevolg van een (tijdelijke) disbalans tussen belasting en belastbaarheid en dit kan heel veel oorzaken hebben. Gevoel van verlies van competentie en het gevoel niet meer te kunnen presteren is vooral een gevolg, geen oorzaak, van de langdurige stress. Bij re-integratie na uitval door werkgerelateerde psychische klachten moet specifieke aandacht geschonken worden aan de factoren die bij jou een rol hebben gespeeld en hoe je die in de (nieuwe) werksituatie kunt voorkomen dan wel hanteerbaar kunt maken.

Het programma

In een intake wordt vastgesteld wat er naast de ondersteuning in het daadwerkelijk weer innemen van een werkplek gedaan moet worden om re-integratie te laten slagen. Afhankelijk van persoonlijke kenmerken en de mate van reeds verworven inzicht, kennis en vaardigheden wordt een advies voor een individueel programma opgesteld. Aandachtspunten in de intake:

 • Inzicht in de oorzaken van het ziek worden: oorzaken in jezelf en oorzaken in je werk.
 • Inzicht in hoe je kunt voorkomen dat je weer uitvalt.
 • Inzicht in wat je kunt, wie je bent en wat je wilt: uitval door langdurige stress en burn-out leidt vaak tot een heroriëntatie op je zelf. Je bent vaak je gevoel van competentie kwijt en/of je weet niet meer wat je wilt. Je wilt opnieuw bepalen wat voor jou zingevend is en hoe je met plezier, energie en resultaat kunt werken.
 • Inzicht in je belastbaarheid en hoe je zorg kunt dragen voor het in evenwicht houden van belasting en belastbaarheid.
 • Vaardigheid in stresshanteringsvaardigheden.
 • Vaardigheid in arbeidsmarktgerichte vaardigheden.
 • Arbeidsmarktrelevantie: welke kansen heb je met jouw achtergrond, wensen en mogelijkheden en hoe kunnen deze, indien nodig, uitgebreid worden.

Het begeleidingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Opstellen van een re-integratieplan: in dit plan wordt opgenomen, hoe je de terugkeer kunt en wilt opbouwen, passend binnen de mogelijkheden van de organisatie, afgestemd op wat je nodig hebt of wilt leren om duurzaam terug te kunnen keren.
 • Overleg en afstemming met de leidinggevende.

Indien je een nieuwe functie zoekt (of overweegt) worden de volgende onderdelen opgenomen in het begeleidingstraject:

 • Vaststellen van je sollicitatieprofiel: wie ben je, wat kun je, wat zoek je?
 • Leren zichtbaar te worden op jouw arbeidsmarkt: waar liggen jouw kansen en mogelijkheden en op welke manieren kun je daar contact leggen, solliciteren en een nieuwe loopbaan opbouwen.
 • Begeleiding en bemiddeling: ondersteunen van sollicitatie-activiteiten, afgestemd op jouw behoefte; aan leren boren van nieuwe sollicitatiekanalen, gebruik leren maken van netwerkcontacten en leren uitbreiden van je netwerk.
 • Ondersteuning bij het maken van een nieuwe start om terugval te voorkomen.

Het traject kan aangevuld worden met coaching gericht op:

 • Uitbreiden van stresshanteringsvaardigheden.
 • Loopbaanadvies voor een nieuw vitaliserend loopbaanperspectief.

Werkwijze

Op maat: individuele begeleidingsgesprekken, training van vaardigheden, wekelijks contact ter ondersteuning van sollicitatie-activiteiten.

De lengte en de intensiteit van het traject wordt vastgesteld op basis van de intake en kan variëren van 4 gesprekken voor een succesvolle re-integratie op de eigen werkplek tot maximaal 1 jaar begeleiding bij het realiseren van een nieuwe loopbaan.

Individuele offerte aan de werkgever op basis van de intake. Prijsindicatie:

€ 750 – €1500 bij re-integratie 1e spoor
€ 2500 – €4000 bij re-integratie 2e spoor

Een oriënterend gesprek is gratis