Outplacement

Bij elk afscheid komt er ruimte voor iets nieuws

Aanleiding

Je verliest je baan als gevolg van een reorganisatie, een conflict of omdat het werk niet langer bij je past. Je krijgt een vertrekregeling aangeboden of kunt gebruik maken van een transitievergoeding en wilt hulp bij het vinden van een nieuw werkperspectief.

Outplacementbegeleiding helpt je bij het verwerken van je ontslag, bij het vinden van een nieuwe balans en het vinden van nieuw werk. De huidige arbeidsmarkt verandert snel en dus ook de manier waarop je in deze tijd succesvol een nieuwe baan kunt verwerven.

Als je net ontslagen bent ben je meestal niet direct in staat om een nieuwe baan te verwerven: je voelt je afgewezen, je voelt je misschien wel uitgeput of onbekwaam en hebt nog weinig zin je in de arbeidsmarkt 2.0 te storten. Dit zijn algemeen menselijke gevoelens bij (gedwongen) ontslag. Om succesvol een nieuwe baan te vinden nemen we de tijd om zowel naar jou als mens en werkende mens te kijken, als naar de ontwikkelingen in jouw potentiële arbeidsmarkt. De goede mix van ‘stilstaan’, zelfanalyse, arbeidsmarktonderzoek, oefening, presentatie, focus en actie maakt dat er weer een nieuw perspectief komt. Een outplacementtraject bij KlasseWerk is altijd individueel en op maat.

Plan van aanpak

Een outplacementtraject bestaat uit 4 onderdelen:

Zelfanalyse

Intensieve begeleiding en zelfonderzoek, waarbij naast kwaliteiten en valkuilen ook drijfveren en inspiratie aan bod komen. Het resultaat is een duidelijke persoonlijke profielschets.

 • Verwerken van het verleden en opbouwen van zelfvertrouwen.
 • Het in beeld brengen van potenties en de manier waarop deze optimaal benut kunnen worden
 • Opstellen van een persoonsprofiel: wat zijn mijn kwaliteiten en wat zijn mijn loopbaanwaarden?

Arbeidsmarktoriëntatie 

Begeleiding gericht op de keuze voor geschikt werk, rekening houdend met zingeving en vitaliteit en geënt op de profielschets van de betrokkene. Dit leidt tot een duidelijk beroeps-/werkprofiel

 • Beeld krijgen van de arbeidsmarktmogelijkheden door gesprekken, bedrijfsbezoeken, vakliteratuur, meeloopdagen en dergelijke
 • Bovenstaande analyse en inzichten verwerken in relatie tot de werksituatie; wat wil ik nu echt en welke richting maakt het mogelijk om potenties optimaal te benutten?
 • Keuzes maken voor de toekomst ten aanzien van arbeid
 • Oriënteren op de arbeidsmarkt; opbouwen van een netwerk, solliciteren, professioneel gebruik leren maken van de social media
 • Omzetten van doelen in een haalbaar en concreet actieplan

Presentatietraining 

Intensieve training van vaardigheden op het gebied van communicatie en gespreksvaardigheden. Het resultaat is een persoonlijke presentatie in diverse vormen, schriftelijk, mondeling en digitaal, om zo effectief mogelijk zichtbaar te worden op de arbeidsmarkt.

 • Hoe presenteer ik mijzelf binnen en buiten de organisatie; sollicitatieprofiel en Curriculum Vitae
 • Oefenen in sollicitatiebrief en videotraining
 • Reflectie op presentatie- en communicatievaardigheden
 • Social media training

Actief netwerken en solliciteren

Het ontwikkelen van contacten (netwerken en arbeidsmarktbenadering) die uiteindelijk leiden tot het verkrijgen van een nieuwe werkkring. Begeleiding bij het ontplooien van veel initiatief en sollicitatie-acties om een nieuwe functie te verwerven. Deze activiteiten starten zo snel mogelijk in het outplacementtraject en worden voortgezet tot er een baan is gevonden. Naarmate de eerste drie onderdelen beter ontwikkeld zijn wordt de effectiviteit van het solliciteren groter.

Er is naast gesprekken frequent telefonisch- en mailcontact.

Naast de tijdsinvestering in gesprekken zullen de huiswerkopdrachten, de oriëntatie op de arbeidsmarkt, de netwerkontwikkeling en wellicht een mogelijke investering in opleiding en training ruimte en tijd opeisen. De ervaring leert dat hiertoe minimaal een dag per week inzetbaarheid noodzakelijk is.

Rapportage en evaluatie

Vanwege het zelfsturend karakter van de begeleiding, wordt de rapportage in principe aan de opdrachtgever verzorgd door de betrokkene zelf.

Indien er behoefte bestaat, vindt na afsluiting van dit traject een evaluatiegesprek plaats met de opdrachtgever, de medewerker en KlasseWerk.

Prijs

De kosten voor het gehele traject zijn  € 4000,-
Inclusief voorbereiding, evaluaties en reistijd.
Exclusief BTW 21% en eventuele reiskosten per km.

De begeleiding eindigt bij het aanvaarden van een nieuwe baan, of bij het aanvaarden van een nieuw toekomstperspectief. Indien de kandidaat na een jaar geen passende werkkring heeft gevonden, loopt de begeleiding vanuit KlasseWerk nog een half jaar kosteloos door.