Wie

 

Hiltje Hof MHD en RL, 1962
Register Loopbaanadviseur
Stressmanagement- en re-integratiedeskundige
MBTI-practitionerCMI-logo concultant 2016-2019 B out

 

Coach/consultant bij  buro Noorderlingen

Als re-integratieadviseur verbonden aan Het Behouden Huys
Stressspecialist bij Stress Centrum

Specialismen:

  • Herstel en re-integratie bij stress, overspannenheid, burnoutklachten en kanker.
  • Bevorderen van duurzame inzetbaarheid in de onderwijssector

Ik vind het belangrijk dat mensen in balans zijn, zich kunnen ontwikkelen the original source writing letters of amends 9th step look at this en zoveel mogelijk het werk kunnen doen dat goed bij hun past. Ik vind belangrijk dat voorkomen wordt dat medewerkers (onnodig en/of langdurig) uitvallen als gevolg van werkstress, psychische klachten, conflicten, kanker of ‘misfit’ als gevolg van veranderingen in de werkomgeving.

Ik begeleid individuen en organisaties bij het steeds weer opnieuw vinden van de juiste balans tussen menselijkheid (welzijn, zingeving, werkplezier, vakbekwaamheid, professionele ruimte) en de doelen van de organisatie.

Gedurende een (levens-)loopbaan zijn er regelmatig momenten waarop een mens opnieuw zijn evenwicht moet vinden of een nieuw perspectief nodig heeft.

Ik geniet van mijn vak als stressmanagementdeskundige MHD (sinds 2007) en loopbaancoach (sinds 1997), omdat ik mensen, individueel en in organisaties, mag begeleiden bij (levens-)loopbaanvragen, herstel en re-integratie bij werkstress- en burn-outklachten, re-integratie bij kanker en bij duurzame inzetbaarheid in het algemeen. Ik verbind me graag aan click here for more writing letters elementary i loved this een organisatie als ‘adviseur inzetbaarheid’, zodat er vroegtijdig en laagdrempelig aandacht wordt gegeven aan (dreigend verzuim door) psychosociale klachten en ik de leiding en de afdeling HR kan ondersteunen bij verzuimpreventie en bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Ik heb een brede ervaring opgedaan in diverse organisaties, functies (manager bedrijfsvoering, hoofd P&O, extern en intern adviseur, projectleider mobiliteitsprojecten, docent/trainer en zelfstandig ondernemer) en in diverse organisatieculturen (profit en non-profit).

Ik geloof er in dat een beter contact tot meer begrip leidt en veel problemen kan voorkomen maar zeker ook kan oplossen. Ik geloof in de mogelijkheden van ieder mens. Ik weet dat duurzaam rendement niet mogelijk is zonder menselijkheid. In deze tijd van rendementsdenken komt menselijkheid soms in het geding. Dit leidt regelmatig tot werkstress en verlies van werkplezier, tot verzuim, tot conflicten en soms tot verlies van werk. Ik help individuele medewerkers en organisaties bij het ombuigen van een negatieve spiraal naar een positieve spiraal.

Ik werk op basis van evidence-based modellen en methodieken, in combinatie met een op eigen ervaring gestoelde aanpak, waardoor ik ervaren wordt als deskundig, ervaringsdeskundig, warm en zakelijk betrokken. Resultaat? Afhankelijk van het doel is het resultaat: weer grip op je werk, terugkeer in werk, lager verzuimpercentage, een nieuwe baan, meer tevredenheid en bevlogenheid in organisaties, een veerkrachtiger team….Ik ontmoet je graag om te onderzoeken of ik, evt. samen met collega-deskundigen uit mijn professionele netwerk, kan ondersteunen in het bereiken van het gewenste resultaat.

Lees ook mijn afstudeerthesis: Bevlogenheid en prestaties van docenten en leerlingen