Krachtig grijs in het onderwijs

Reflectiedagen: versterken van veerkracht

Aanleiding

De onderwijsloopbaan wordt in de komende jaren waarschijnlijk langer. Het wordt daarom steeds belangrijker instrumenten te hebben in het kader van leeftijdbewust personeelsbeleid. Reflectiedagen met collega’s in dezelfde levensfase, onder begeleiding van een deskundige op het  gebied van stress, vitaliteit, loopbaan en onderwijs, blijken een probaat middel om geïnspireerd en vitaal te blijven. Belangrijk voor docenten zelf, voor de leerlingen en voor de school. 

Doel: In balans blijven

Onderwijs vraagt veel van medewerkers qua psycho-sociale belasting. Maar de meeste werkenden in het onderwijs geven ook aan dat het werk veel energie geeft. Naarmate je ouder wordt kost het soms meer moeite in balans te blijven.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor het werk meer energie kost dan dat het oplevert. Zowel individuele factoren als organisatiefactoren kunnen een rol spelen. Wanneer je het gevoel hebt dat het werk je steeds zwaarder valt kan het prettig en zinvol zijn samen met collega’s regelmatig ‘op te laden’, te onderzoeken wat je nodig hebt om beter in balans te blijven en te onderzoeken waar en hoe je invloed kunt hebben  op de omstandigheden op je werk.

Reflectiedagen

Een paar keer per jaar met gelijkgezinden afstand nemen en nieuwe energie opdoen is een beproefde manier om het werk goed aan te blijven kunnen. De inhoud van de dagen wordt samen met de deelnemers bepaald. De trainer brengt deskundigheid in naar behoefte en begeleidt de dagen inhoudelijk en procesmatig, met behulp van passende werkvormen.

If you are going to buy a inexpensive essay service, be sure best essay helper essaylib to check the quality of the authors.

Mogelijke onderwerpen zijn:

 • energiegevers en energievreters
 • inspanning en ontspanning
 • lastig gedrag van leerlingen
 • omgaan met je leidinggevende
 • lastige communicatie-situaties
 • samenwerken met jongere collega’s
 • omgaan met ouders
 • veranderingsprocessen
 • verschillen in visie
 • gevoel van gebrek aan waardering
 • taakinvulling

Werkwijze en uitgangspunten

Bij situaties van onbalans is de belangrijkste factor meestal dat je het gevoel hebt geen regie meer te hebben. Weer zicht krijgen op wat je zelf kunt doen zorgt ervoor dat je weer grip krijgt op je eigen werkplezier.

In de reflectiedagen zoeken we gezamenlijk, vanuit beproefde stresshanteringsmethoden en –methodieken naar de mogelijkheden weer meer regie te hebben vanuit je eigen kwaliteiten.

Resultaat

 • De kans op uitval door ziekte neemt duidelijk af.
 • Deelnemers zijn elkaar ook tot steun op school, in de periodes tussen de reflectiedagen.
 • Deelnemers ervaren het als zeer waardevolle dagen, waarop ze bijtanken en beter leren omgaan met werkdruk en andere stressfactoren in het werk.

Aanbod

Reflectiedagen – Bij voorkeur vier of meer dagen per schooljaar met een vaste groep

Inhoud

Op elke dag vindt een combinatie plaats van:

 • Bespreken en vinden van oplossingen op basis van de casuïstiek, ingebracht door de deelnemers
 • Theoretische inbreng van de coach/trainer
 • Oefening van stresshanteringsvaardigheden
 • Wandeling met de coach/trainer
 • Borging in de praktijk van alledag tot de volgende bijeenkomst

Locatie

In overleg

Prijs per groep per dag: €  980,–

Maximaal 8 deelnemers
Inclusief koffie, thee, lunch en materiaal; geen BTW
Exclusief intakegesprekken