Coaching

Sterker in je werk

Voor wie

Herken je jezelf in één of meerdere van onderstaande situaties?

 • Je hebt moeite met de uitvoering van één of meerdere taken in je werk, je begint misschien zelfs te twijfelen aan je competenties of aan de zin van de dingen die je doet
 • Je irriteert je steeds meer aan bepaalde situaties in je werk of aan bepaalde collega’s, aan een leidinggevende of aan de mensen voor wie je werkt
 • Je hebt het gevoel dat je stilstaat en je wilt jezelf in bepaalde beroepscompetenties ontwikkelen
 • Je wilt weer meer kunnen genieten van je werk
 • Je wilt meer resultaat bereiken of je hebt het idee dat je effectiever kan werken, maar het lukt niet

Kortom er is sprake van een gevoel van onbehagen en van een (tijdelijke) onbalans in je werk. Wil je hierin verandering aanbrengen en leren hoe je meer grip krijgt op situaties zodat je weer prettiger, zinvoller en met meer resultaat kunt werken?

KlasseWerk biedt coaching om je te ondersteunen in het ontwikkelen van je eigen functioneren op basis van je eigen wensen en kwaliteiten.

Doel

Coaching is een vorm van systematische begeleiding die gericht is op het versterken van de beroepshouding en het ontwikkelen van je competenties. Coaching is gericht op het versterken van zelfmanagement en zelfsturing. Je werkt in een coachingstraject aan de hand van door jezelf ingebrachte werksituaties.

Resultaat

 •  Meer inzicht in jezelf, kritische kijk op je eigen handelen
 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit
 • Ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden
 • Beter bij jezelf leren blijven
 • Een flexibeler en zelfbewustere houding
 • Meer energie, creativiteit, resultaat

Visie

Wanneer werk teveel energie kost en je (langdurig) in onbalans bent, is dit èn voor de medewerker èn voor de organisatie risicovol. De resultaten en de kwaliteit van het werk worden slechter en er is een grote kans op verminderde inzetbaarheid, verzuim en demotivatie. Veel mensen voelen zich slachtoffer van situaties in hun werk. Mensen die werken op basis van zelfmanagement en beschikken over vaardigheden om actief problemen op te lossen, te relativeren en invloed aan te wenden, zijn succesvoller en hebben meer plezier van hun werk.

Regelmatige reflectie op en ontwikkeling van het professioneel handelen door middel van coaching leidt tot meer bezieling en kwaliteit van de medewerker en daarmee van de organisatie.

Het programma

In een intake worden de persoonlijke doelen bepaald voor het coachingstraject.

De aanleiding, het gevoel van onbehagen, onbalans of de concrete problemen in je werk worden vertaald naar wat je zou willen veranderen of leren. Meestal kom je dan tot de conclusie dat je een of meerdere competenties, die je nodig hebt in je werk, wilt ontwikkelen.

Competenties bestaan uit gedragsvaardigheden en kennis (zichtbaar) om succesvol te kunnen functioneren, maar ook uit je drijfveren, waarden en persoonlijke kwaliteiten (onzichtbaar).

Voorbeelden van competenties zijn: samenwerken, leidinggeven, motiveren (van leerlingen b.v.), ondernemerschap, begeleiden.

Competenties echt ontwikkelen, op een wijze die bij jou past, doe je vanuit alle aspecten van je eigen ‘zijn’, ‘kunnen’ en ‘willen’. Afhankelijk van je wensen zal meer of minder aandacht geschonken worden aan de volgende algemene thema’s, gekoppeld aan de in de intake gestelde doelen.

 1. Zelfkennis, zelfinzicht
  Wie ben je zelf, wat zijn je kwaliteiten, wat zijn je valkuilen, hoe ga je om met problemen, hoe pro-actief ben je, hoe kies je, hoe neem je besluiten, hoe ervaren anderen jou?
 2. Eigen wensen, doelen, waarden, drijfveren
  Wat wil je zelf, wat wil je bereiken, waar gaat het jou om, wat is waardevol voor jou, wat inspireert je, waar kies je voor.
 3. Je eigen energie
  Hoe zorg je dat je fit blijft, in balans blijft, creatief blijft, positief blijft
 4. Realiseren wat je wilt
  Hoe verhoog ik mijn effectiviteit, kiezen voor prioriteiten, timemanagement, je eigen grenzen respecteren en aangeven, oefenen van nieuw gedrag.
 5. Wisselwerking met de ander
  Effectiever communiceren, feedback, samenwerken.

Werkwijze

Een volledig traject bestaat uit 8 tot 12 gesprekken van 1,5 uur.
Periode 4 tot maximaal 8 maanden.
Een coachingstraject en een coachingsgesprek bestaan uit een vijftal fasen:

 1. doelen stellen: wat wil je veranderen, leren, bereiken
 2. inzicht en bewustwording: hoe doe je het nu en wat houdt je tegen
 3. opties: wat kun je doen om je doelen te bereiken
 4. stappen zetten: wat ga je oefenen, doen en ervaren in de praktijk
 5. evaluatie en evt. nieuwe doelen (opnieuw naar 1.)

Er wordt naast de coachingsgesprekken gebruik gemaakt van diverse opdrachten, zelfanalyse- en zelfmanagementinstrumenten, theorie en reflectieverslagen.

Prijs

110,–  per uur, excl. BTW
Een oriënterend gesprek is gratis

Researching your research is a great way to make sure that you truly know what you are speaking about.